Dobermann

Dobermann är en mycket välkänd hundras som brukar kvala in som en av de trettio mest populära vid undersökningar. Denna ras togs fram av en man som hette Friedrich Louis Dobermann, som alltså också gav rasen dess namn. Den första korsningen i ledet fram mot dagens dobermann skedde på 1870-talet mellan en rottweiler och en typ av schäfer som var svart med roströda tecken. Under årens lopp har även pinscher, manchesterterrier och greyhound korsats in för att få fram den hund som vi idag känner under namnet dobermann. Hundens teckning är idag svart eller brun med tan-tecken.

Happy father and daughter brought their dog at vet's office.

Vakt- och gårdshunden som bör uppfostras väl

Rasen dobermann hör till kategorin vakt- och gårdshund. Det kan vara en mycket arbetsam och lydig hund om ägaren vet hur den sköts på bästa sätt. Rasen har en hög aktivitetsnivå och mår bäst om den får mental stimulans. För en person som vill köpa en dobermann-valp är det viktigt att skapa sig en uppfattning om hur de två första månaderna i valpens liv har varit. Detta för att säkerställa att valpen har en trygg bakgrund och alltså också goda förutsättningar för att själv växa upp till en trygg hund. Om anskaffningen av en hund av det här måttet innebär bostadsbyte så ska du se att Qleano.se hjälper dig med flytten på allra bästa sätt. Som ägare till en dobermann måste du vara handfast och bestämd vad gäller din kommunikation med hunden. Om den blir dåligt uppfostrad kan den vara skadlig för sin omgivning, då den är mycket kraftfull och har en stark vaktinstinkt.

Kuriosa om rasen dobermann

Dobermann blev en godkänd ras av tyska kennelklubben redan år 1899. Kort därefter, i början av 1900-talet, upptogs den som tjänstehund av den tyska polisen. Mer information om dobermann som kan vara rolig att känna till, är att den amerikanska marinkåren använde sig av den här rasen under andra världskriget när de opererade i Stilla havsregionen. Att det blev just dobermann hade att göra med att amerikanska dobermannklubben gladeligen slussade in sina hundar till militären. Hundarna användes som s.k. scouthundar och som sändebud. Som scouthundar var deras uppgift att markera var fiende befann sig i djungeln. De var enormt framgångsrika inom denna uppgift, eftersom de med så gott som 100% säkerhet kunde lukta sig till fienderna och på så sätt skydda de egna soldaterna. Som sändebud var deras uppgift att springa mellan två olika förare med meddelanden, ammunition och sjukvårdsmaterial. Även för denna uppgift var hunden mycket passande, och ofta lyckades just hundarna ta sig fram och tillbaka när människornas positioner var låsta. Dobermann är en kraftfull och intelligent hundras, som kan bli fantastiska hundar om de bara uppfostras rätt.