Retriever/cocker spaniel (hundraserna)

Hundar har alltid varit människans bästa vän och det finns väldigt många olika raser ute i vårt avlånga land. Att välja är inte det lättaste trots att det finns en stor variation. Det finns några grupper av hundar som är populära och som faktiskt är på väg att bli mer populära bland befolkningen. Det är främst retrieverraserna och Cocker spanielraserna. I denna artikel kommer du kunna läsa lite information om dessa raser.

Retriever-raserna

Det kan vara lätt att tänka att retriever-raserna endast består av Labrador och Golden retriever. Det finns många fler raser som faller under kategorin retriever. Ordet betyder hämta och det är precis vad dessa hundar gör, de hämtar något åt sin ägare. Oftast används dessa hundar i jakt. Denna jakt går oftast till som så att jägaren skjuter ett djur och sedan skickar ut hunden för att hämta dessa djur. Följande hundar finns i denna kategori:

– Golden retriever

– Labrador retriever

– Flatcoated retriever

– Chesapeake Bay retriever

– Nova Scotia duck tolling retriever

– Curly coated retriever

Nova Scotiq duck tolling retriever är den yngsta av dessa raser trots att den avlades fram på 1800-talet. Den är betydligt mindre än de andra raserna och används mest till att hämta änder och andra typer av mindre fåglar. En retriever är viktig eftersom den kan hämta döda djur på ett långt avstånd. Skjuter ägaren en and som flyger i luften kommer den att hamna nästan var som helst. Då är det bara att skicka ut hunden för att hämta dem.

Du kan använda dig av Frilans Finans för att du ska kunna ha råd med en av dessa hundar. Då kan du fakturera för de jobb du gör utan att ha egen firma. Pengarna får du snabbt och smidigt på ditt konto inom 24 timmar. Kanske kan du senare använda dessa pengar till en hund.

Cocker spaniel-raserna

Även inom spanielsläktet finns det olika raser som används till jakt. Inom detta släktet är kanske Cocker spanieln den mest populära. Skillnaden på denna typ av hund mot retrievers, är att spanieln är en stötande hund som jagar småvilt. Följande raser finns i spanielsläktet:

– Cocker Spaniel

– Springer spaniel

– Welsh Springer Spaniel

– Cavalier King Charles spaniel

– English cocker spaniel

Spanielraserna är stötande fågelhundar. Det innebär att de inte ska springa så långt ifrån jägaren och smyga på djuret. Hunden får syn på ett vilt och stannar till för att uppmärksamma jägaren på vad som finns framför dem. Jägaren kan då snabbt skjuta djuret och låta hunden hämta det. Det är inte bara fåglar som de jagar utan det är kaniner, ripa, harar och fasaner. Cocker spaniel är en mindre typ av spaniel. Springer spaniel är däremot lite större och kommer kunna jaga större djur än kaniner.

Springer spaniel är en ställande hund och det innebär att hunden, när den hittar vilt, springer fram och överraskar den så att viltet blir kvar stående utan att röra en fot. Jägaren kan sedan i lugn och ro skjuta djuret och ta med det hem. Att dessa hundraser är jakthundar med olika uppgifter är inget konstigt. Alla hundraser passar inte till samma jobb.